Παράσταση Clinamen 17/4/14. Φωτογράφος: Μαρία Παυλάκη