Το μήνυμά μου

 

Επιθυμία μου είναι να υποστηρίζω τους χορευτές να αναδεικνύουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες και να φτάνουν κοντά στους στόχους τους τόσο σε καλλιτεχνικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο στα πλαίσια του Contact Improvisation, στον αυτοσχεδιασμό και στην κίνηση του σώματος και του πνεύματος. Ενδιαφέρομαι έτσι να επεκτείνω τις συναισθηματικές, εκφραστικές, σωματικές και δημιουργικές τους ικανότητες. Η δουλειά μου με τον «νου που ενσωματώνεται» έχει επηρεάσει την αντίληψή μου και τη δυνατότητα να κατανοώ τη δημιουργική δύναμη που κρύβει η γλώσσα του σώματος και η κίνηση στη στιγμή. Θεωρώ πως είναι σημαντικό για τους χορευτές να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους για λειτουργική κίνηση με σεβασμό και περιέργεια για τα σώματα που συνδιαλέγονται ∙ επιθυμώ να εισπράττουν απόλαυση και ικανοποίηση από το χορό που εξερευνά συνδέσεις με τους άλλους εκτείνοντας τα όρια, παίζοντας με τους νόμους της φυσικής που διέπουν την κίνηση. Στόχος μου είναι να διακρίνω και να διευρύνω το σημείο επαφής μεταξύ έκφρασης και λειτουργικότητας. Αυτό το έδαφος, όπου συναντώνται οι συμπαντικοί νόμοι και οι αξίες που ενυπάρχουν μέσα μας με την προσωπική εμπειρία, ενέχει απίστευτες δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης. Μοιράζομαι και ερευνώ δομές που προβάλλουν την συναισθηματική και σωματική ακεραιότητα των χορευτών ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τη δυναμική αλληλοεπίδραση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ είναι η διαλογιστική πλευρά της κίνησης, του χορού και του Contact Improvisation ειδικότερα όπου η επαφή, η αφή και η απόλαυση της ροής συναντούν το δημιουργικό πνεύμα, τη φαντασία και την ανθρώπινη επικοινωνία. Κατά την άποψή μου το Contact Improvisation εμπεριέχει τέχνη, στοχασμό, θεραπεία και αθλητισμό σε μια πολύ φυσική και ολοκληρωμένη μορφή. Ποιος είναι ο ουδέτερος χώρος και πώς επηρεάζει την κίνησή μας; Όταν διδάσκω συναντώ συχνά την αντίσταση στο σώμα ή και στο πνεύμα του χορευτή που εμποδίζει τη ροή. Η σωματικότητα του μπορεί να περιορίζεται από επαναλαμβανόμενα νοητικά πρότυπα που ενεργοποιούν και τα ανάλογα συναισθήματα. Η ίδια η προσωπικότητά του ενδεχομένως να παρεμβαίνει στη δημιουργική του πορεία. Μέσα από τη διαδικασία του αυτοσχεδιασμού και εκπαίδευσης της κίνησης, ο χορευτής μαθαίνει πως να διευρύνει το πλαίσιο επιλογών του. Ενεργοποιώντας και εμπλουτίζοντας ποιότητες της ιδιοσυγκρασίας του ανταποκρίνεται με συνειδητότητα και απρόσμενο τρόπο στους κινητικούς διαλόγους, στη σύνθεση της στιγμής. Ενθαρρύνω τους χορευτές που ασκούνται μαζί μου στον αυτοσχεδιασμό και το CI, να αναπτύξουν την τέχνη της συναίσθησης, να αφουγκράζονται και να βλέπουν με διαύγεια, να αδειάζουν από περιττές σκέψεις και εντάσεις ώστε να αναπτυχθεί η σωματική νοημοσύνη με αποτέλεσμα, ένα δυνατό, φυσικό, χαλαρό και ευαίσθητο σώμα που θα αποτελέσει τη βάση για μια πιο αρμονική σχέση με το εγώ και τους άλλους. Απολαμβάνω δυναμικούς και ήπιους, απαλούς επικοινωνιακούς χορούς όπου οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τις λεπτομέρειες στο παιχνίδι της κίνησης οι οποίες μεταμορφώνονται σε πηγές έμπνευσης για αυτούς και επηρεάζουν συνολικά το διάλογο με το σώμα τους.

Πως ένας άδειος χώρος μπορεί να είναι ελεύθερος και πλήρης; Ως χορευτές αφοσιωνόμαστε στην τέχνη μας δίνοντας χώρο και χρόνο για να αναπτύσσουμε και να εξελίσσουμε τις δεξιότητές μας στην κίνηση. Μελετάμε τις σχέσεις με τρόπο δημιουργικό μέσα από το σώμα, μαθαίνουμε να στηρίζουμε και να εμπιστευόμαστε τους άλλους μέσω μιας διαδικασίας που ελεύθερα και ισότιμα μας επιτρέπει να βιώνουμε περισσότερο τη στιγμή. Ανακαλύπτουμε το αναπάντεχο όταν ο χορός μας οδηγηθεί από τη ζωτική ενέργεια, τη διαίσθηση, την φαντασία και τις αισθήσεις ∙ όταν βρισκόμαστε σε επαφή. Τότε βιώνουμε ένα αίσθημα διεύρυνσης, και ενοποίησης, ο χώρος αποκτά γαλήνη και παρουσία.