Εντατικά σεμινάρια στην Τήνο, Χανιά (Mary Prestidge - Nita Little - Ray Chang - Ka Rustler - Nien Mari Chatz) και συνέδρια δασκάλων του Contact στο εξωτερικό (ECITE). 1993 - 2008